Ako vzniká teplo v maske?

Bending or ‘clicking’ the metal discs in the eye mask produces a reaction that causes the liquid in the mask to crystallise. This crystallisation generates heat.

Zlomenie kovových doštičiek v očnej maske vyvolá reakciu, ktorá spôsobí kryštalizáciu kvapaliny v maske. Táto kryštalizácia vytvára teplo. Po dokončení procesu kryštalizácie sa odporúča premasírovať očnú masku tak, aby bola mäkká a ohybná. Po masáži zostane maska dlhšie teplá. Maska POSIFORLID® má vopred nastavené množstvo energie, ktoré sa uvoľňuje iba pri aktivácii masky. Táto energia sa používa na ohrev masky na správnu teplotu. Zvyšná energia slúži k udržaniu stálej teploty na určitý čas. To je možné vďaka tomu, že všetka tekutina nekryštalizuje okamžite. Molekuly, ktoré sa nepoužívajú na ohrev masky, zostávajú tekuté a kryštalizujú len vtedy, keď sú potrebné k dosiahnutiu požadovanej teploty. Z toho tiež vyplýva, že maska, ktorá je teplá už pred aktiváciou, udrží po aktivácii teplo dlhšie. Pre dosiahnutie ideálnej teploty spotrebuje menej energie, zvyšná energia teda zaistí teplo na dlhšiu dobu. Pokiaľ máte pocit, že sa maska ochladzuje príliš rýchlo alebo ak chcete, aby bola teplejšia, môžete skúsiť masku pred použitím nahriať napr. tým, že ju podržíte minútu pod teplou vodou, alebo ju na chvíľu položíte na radiátor.

Späť na prehľad