Ochrana osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje vám, ako používateľovi našich webových stránok a našich ponúk, povahu, rozsah a účel zhromažďovania a používania osobných údajov našou spoločnosťou.
Výslovne upozorňujeme na to, že prenos údajov prostredníctvom internetu (napr. pri komunikácii e-mailom) môže predstavovať bezpečnostné riziko a tento prenos údajov teda nemôže byť úplne chránený pred tretími osobami.

Identita a kontaktné údaje správcu:

Správcom je:
URSAPHARM spol. s  r.o.
Kubánské náměstí 1391/11
100 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420  295  560  468
E-mail: info@ursapharm.cz

Spracovanie údajov na našich webových stránkach
Všeobecné informácie

Prenos osobných údajov príjemcom / tretím stranám a poskytovateľom služieb tretích strán

Dodržiavame zákonné požiadavky. Prevod údajov tretím stranám prebieha iba v rámci zákonných ustanovení.

Externí dodávatelia

Za účelom poskytovania služieb v súvislosti s prevádzkovaním tejto webovej stránky a našej spoločnosti spolupracujeme s tretími stranami a externými dodávateľmi (napr. reklamné agentúry alebo poskytovatelia poštových služieb pri vykonávaní a spracovaní súťaží, alebo iných marketingových akcií, poskytovatelia softvéru pre e-mailový marketing).

Súbory protokolu servera

Zhromažďujeme údaje o každom vstupe na naše webové stránky (tzv. server log files) na základe nášho oprávneného záujmu, článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Spracované údaje zahŕňajú okrem iného IP adresu, čas vstupu, typ požiadavky, protokol, http status, referer, typ prehliadača a verziu, operačný systém a správu o úspešnom vstupe.

Údaje budú použité na štatistickú analýzu za účelom prevádzky, bezpečnosti a optimalizácie ponuky.

Údaje budú z bezpečnostných dôvodov uložené až 3 dni. Adresa IP bude uložená výhradne anonymne.
Ak sa z dôvodu potreby dôkazných informácií vyžaduje ďalšie uchovávanie údajov, údaje budú vymazané po konečnom vyriešení danej záležitosti.

Cookies

Súbory „cookies“ sú malé súbory, ktoré umožňujú ukladať špecifické informácie týkajúce sa zariadení na prístupové zariadenia používateľov (počítač, smartfóny atď.). Slúžia na vylepšenie používateľskej prívetivosti webových stránok a tým aj používateľom (napríklad ukladaním prihlasovacích údajov). Na druhú stranu sú tiež využívané na zhromažďovanie štatistických údajov o používaní webových stránok a ich analýzu za účelom zlepšenia ponuky.
Je možné ovplyvniť používanie súborov cookies. Väčšina prehliadačov má možnosť obmedziť alebo úplne zabrániť ukladaniu súborov cookies. Je však zdôraznené, že používanie a najmä pohodlie používania sú bez cookies obmedzené.

Google Analýzy

Tieto webové stránky používajú službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics generuje podrobné štatistiky o návštevnosti a zdrojoch návštevnosti webových stránok a meria konverzie a predaj. Google Analytics používa „cookies“ textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania nášho webu používateľmi. Spracovanie údajov je založené na našom oprávnenom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ekonomické záujmy používania webovej stránky, optimalizácia online ponuky).
Používame službu Google Analytics iba s aktivovanou anonymizáciou IP, a preto sa adresy IP spracovávajú len skrátené, aby sa zabránilo ich priamemu prepojeniu s konkrétnym jednotlivcom. To znamená, že v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných stranách Dohody o Európskom hospodárskom priestore bude vaša IP adresa skrátená spoločnosťou Google. Vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a skrátená tam.
Google Analytics používa „cookies“ textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webu. Informácie o využívaní webových stránok, ktoré generujú súbory cookie, sú všeobecne prevedené na servery Google v USA a uložené tam.
Spoločnosť Google je certifikovaná podľa Dohody o ochrane súkromia, ktorá poskytuje záruku, že bude dodržiavať európske zákony o ochrane údajov.
V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije zhromaždené informácie na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na zostavenie správ o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu prevádzkovateľovi webových stránok.

Adresa IP poskytnutá službou Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google. Ukladanie súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením prehliadača; upozorňujeme však, že ak tak urobíte, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tohto webu v ich plnej kapacite.
Okrem toho môžete kedykoľvek podať námietky proti zhromažďovaniu údajov generovanými cookies, ktoré súvisia s používaním webových stránok (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google a spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google inštaláciou pluginu, ktorý je k dispozícii v nasledujúcom odkaze na prevzatie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Prípadne (alebo pri používaní webových stránok prostredníctvom mobilného prehliadača) môžete zabrániť zberu a spracovaniu údajov službou Google Analytics pomocou nasledujúceho odkazu (deactivate Google Analytics). Kliknutím na odkaz sa vo vašom počítači uloží „opt-out cookie“ (cookie odhlásenie). Upozorňujeme, že pri mazaní súborov cookie vo vašom zariadení musí byť odkaz znovu stlačený.

Použitie remarketingu Google

Ďalej na našich webových stránkach používame aplikáciu Remarketing Google. Ide o proces, vďaka ktorému sa na vás môžeme znovu obrátiť po návšteve našej webovej stránky. Spracovanie údajov je založené na našom oprávnenom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ekonomické záujmy, zobrazenie inzercie zameranej na používateľa). Prostredníctvom tejto aplikácie je možné zobrazovať vám reklamy po návšteve našich webových stránok (napríklad po kliknutí na videá YouTube, ktoré sú súčasťou nášho webu) počas vášho ďalšieho používania Internetu. To sa vykonáva pomocou súborov cookie uložených vo vašom prehliadači, pomocou ktorých spoločnosť Google zaznamenáva a vyhodnocuje vaše správanie pri používaní rôznych webov. Takto spoločnosť Google vyhodnocuje vašu predchádzajúcu návštevu na našich webových stránkach. Spoločnosť Google nezhromažďuje údaje získané počas remarketingu spolu s vašimi osobnými údajmi, ktoré má spoločnosť Google oprávnenie ukladať. Spoločnosť Google v remarketingu využíva najmä pseudonymizáciu.
Používanie súborov cookie spoločnosťou Google môžete natrvalo zakázať prostredníctvom nasledujúceho odkazu a stiahnutím a inštaláciou príslušného pluginu: https://www.google.com/settings/ads/plugin

Prípadne môžete zakázať používanie súborov cookie tretej strany tak, že navštívite stránku deaktivácie iniciatívy Network Advertising Initiative na adrese http://www.networkadvertising.org/choices/ a využijete tu uvedené informácie o odhlásení. Ďalšie informácie o remarketingu Google a používaní osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese http://www.google.com/privacy/ads/.

Google Double Click

Tieto webové stránky používajú službu Doubleclick spoločnosti Google, ktorú spoločnosť Google prevádzkuje.

Spracovanie údajov vychádza z nášho oprávneného záujmu podľa článku. 6 ods. 1 písm. GDPR (ekonomické záujmy v používaní webovej stránky, optimalizácia online ponuky).

Cookies sú teda využívané na ponúkanie reklám, ktoré by pre vás mohli byť relevantné. Vášmu prehliadaču bude priradené pseudonymné identifikačné číslo (ID), vďaka ktorému bude možné zistiť, ktoré reklamy sa vo vašom prehliadači už objavili a ktoré vami boli zobrazené.

Súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje. Spoločnosť Google a jej partnerské weby budú môcť zobrazovať iba reklamy založené na predchádzajúcich návštevách našich alebo iných webových stránok. Informácie vygenerované súbormi cookies zasiela spoločnosť Google pre potreby vyhodnotenia na server v Spojených štátoch, kde sú následne uložené.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením prehliadača.
Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov vygenerovaných súbormi cookie a súvisiacich s vaším prehliadaním webových stránok, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, stiahnutím a inštaláciou pluginu dostupného pod nasledujúcim odkazom; viď časť „Rozšírenie deaktivácie DoubleClick“:

https://www.google.com/settings/ads/anonymous?hl=de&sig=ACi0TCgRwAk0FkVVUooHkftrkQfM9GDslQ02MPuszw6xVihzOcRHCJcmp6FnvVmdzZJIgTtcxVj6Lb1o87R_dLgOJrdA3IsLtA

Integrácia obsahu a služieb tretích strán

Je možné, že používame obsah alebo služby od poskytovateľov tretích strán na integráciu ich ponúk a služieb, ako sú napríklad videá, mapy a pod. To je založené na našich oprávnených záujmoch, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky).
Predpokladom je, že tento obsah zistí IP adresu používateľov, pretože bez IP adresy nemôže byť obsah odoslaný do prehliadača poskytovateľa, a preto nemôže byť zobrazený.
Snažíme sa používať iba obsah, ktorého príslušní poskytovatelia používajú adresu IP len na doručenie obsahu. Tretie strany môžu tiež používať tzv. pixelové značky – pixel tags – (neviditeľné grafiky, tiež nazývané „webové majáky“) na štatistické alebo marketingové účely. Tieto „pixelové značky“ môžu byť použité na vyhodnotenie informácií, ako napríklad návštevnosť, na jednotlivých stránkach tejto webovej stránky. Pseudonymné informácie môžu byť tiež uložené v cookies na zariadení používateľa a môžu zahŕňať, okrem iného, ​​technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazy na webové stránky, dobu návštevy a ďalšie informácie týkajúce sa používania našej online ponuky.
Nasledujúca prezentácia poskytuje prehľad poskytovateľov tretích strán a ich obsah, ako aj odkazy na ich vyhlásenie o ochrane údajov, ktoré obsahujú ďalšie informácie o spracovaní údajov a o možnosti odvolania (tzv. opt-out):

YouTube videá

V on-line ponuke sme zahrnuli videá YouTube, ktoré sú uložené na http://www.YouTube.com a sú priamo spustiteľné z našich webových stránok. Všetky tieto funkcie sú integrované do „rozšíreného režimu ochrany osobných údajov“, čo znamená, že ak video nespustíte, nedochádza k žiadnemu prenosu údajov spoločnosti YouTube. Len pri prehrávaní videí je odoslaná prinajmenšom vaša IP adresa. Na tento prenos údajov nemáme žiadny vplyv. Dochádza k tomu bez ohľadu na to, či služba YouTube obsahuje používateľský účet, ku ktorému ste prihlásení, alebo ak používateľský účet nemáte. Po prihlásení do služby Google budú vaše údaje priradené priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte pridružiť údaje k vášmu profilu na YouTube, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. YouTube uchováva vaše údaje ako profily využitia a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich webových stránok. Takéto vyhodnotenie sa vykonáva najmä (a to aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení) za účelom poskytovania zodpovedajúcej reklamy a informovania ostatných používateľov sociálnych sietí o ich aktivite na našich webových stránkach. Máte právo namietať proti vytvoreniu týchto používateľských profilov a musíte byť presmerovaný na YouTube, aby ste ich mohli používať. Návštevou týchto webových stránok YouTube získa informáciu, že ste navštívili príslušnú podstránku nášho webu. Spoločnosť Google tiež spracováva vaše osobné údaje v USA a podvolila sa EÚ-US Privacy Shield (EU-US Štít na ochranu súkromia), https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.
Ďalšie informácie o účele a rozsahu zberu údajov a ich spracovania prostredníctvom YouTube, ako aj protichodných možnostiach nájdete tu:

Google Mapy

Na tejto webovej stránke používame službu Mapy Google. Tá nám umožňuje zobrazovať interaktívne mapy priamo na našich webových stránkach a umožniť vám tak pohodlne používať funkciu máp.
Návštevou týchto webových stránok získava spoločnosť Google informáciu, že ste navštívili príslušnú podstránku nášho webu. Navyše, prenesená bude prinajmenšom vaša IP adresa. To sa vykonáva bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytuje používateľský účet, ku ktorému ste prihlásení, alebo ak aj žiadny používateľský účet nemáte. Po prihlásení do služby Google budú vaše údaje priradené priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte byť priradení k profilu v Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje ako profily využitia a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo návrhu stránok na mieru. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä (a to aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení), aby poskytovali zodpovedajúcu reklamu a informovali ostatných používateľov sociálnej siete o ich aktivite na našich webových stránkach. Máte právo vznášať námietky proti vytvoreniu týchto používateľských profilov. Na tento účel musíte kontaktovať spoločnosť Google, spoločnosť Google tiež spracováva vaše osobné údaje v USA a podvolila sa EÚ-US Privacy Shield (EU-US Štít na ochranu súkromia), https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.
Ďalšie informácie o účele a rozsahu zberu dát a ich spracovania prostredníctvom YouTube, ako aj protichodných možnostiach nájdete tu

Kontakt

Keď nás kontaktujete (napríklad prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu), vaše údaje budú spracovávané s cieľom spracovať otázku a prípadne ďalšie otázky. Spracovanie údajov je založené na čl. 6 písm. b GDPR. Vaše údaje budú zmazané, hneď ako spracujeme Vašu žiadosť.
Ďalej výslovne upozorňujeme na nasledujúce:
Ako farmaceutická spoločnosť sme podľa zákona povinní zhromažďovať, dokumentovať a prípadne odovzdávať príslušným orgánom otázky, ktoré popisujú udalosti, ktoré sú relevantné pre daný liek a bezpečnosť liekov. Táto správa môže tiež obsahovať osobné údaje, ako je vaše meno, miesto bydliska, informácie týkajúce sa zdravia alebo podobné, za predpokladu, že ste nás o tom výslovne a dobrovoľne informovali. Pre získanie ďalších informácií môže byť potrebné, aby vás spoločnosť URSAPHARM kontaktovala. Právnym základom tohto spracovania údajov je článok. 6 ods. 1 písm. c) GDPR i. V. m. § 3 MPSV a § 63 c AMG. Ďalej sme z dôvodov farmakovigilancie povinní uchovávať vaše údaje podľa právnych požiadaviek po dobu najmenej 5 rokov na účely testovania. Po uplynutí zákonných lehôt budú vaše údaje zmazané alebo anonymizované.

Práva subjektov údajov

Kedykoľvek máte právo požiadať správcu o prístup k vašim osobným údajom. Tieto informácie musia byť poskytnuté zdarma. Ďalej a za určitých okolností máte právo na prenosnosť údajov, vymazanie údajov a ich zmenu. Ďalej môžete mať nárok na obmedzenie spracovania vašich údajov a na právo zverejňovať alebo zasielať údaje, ktoré poskytujete, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte.
Ak je spracovanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo kedykoľvek súhlas odvolať. Zákonnosť spracovania vašich osobných údajov na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním nie je odvolaním dotknutá.

Právo na nesúhlas

Kedykoľvek máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sú založené na čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak sú osobné údaje spracovávané na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov týkajúcich sa takého marketingu, ktoré zahŕňajú profilovanie v rozsahu, ktorý sa týka priameho marketingu.

Právo podať sťažnosť

Ďalej máte právo podať sťažnosť orgánu dozoru.

Dozorný orgán, ktorý je za nás zodpovedný, je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika
Tel.: +420  234  665 11
E-mail: posta@uoou.cz

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Ak poskytneme osobné údaje poskytovateľom služieb mimo Európskej únie, urobíme tak len vtedy, ak EÚ potvrdí, že má táto tretia krajina primeranú úroveň ochrany údajov alebo iné vhodné záruky ochrany údajov (napríklad povinné zásady ochrany osobných údajov alebo štandardné zmluvné ustanovenia EÚ).