Chcel by som využívať striedavo pôsobenie tepla a chladu. Môžem masku aktivovať ihneď po vytiahnutí z chladničky?

Áno. Masku môžete aktivovať ihneď aj keď je studená. Potom sa zahreje na správnu teplotu. Pokiaľ máte pocit, že po uchovávaní masky v chladničke sa po zahriatí rýchlejšie ochladzuje, môže to byť pravda. Maska POSIFORLID® má vopred nastavené množstvo energie, ktoré sa uvoľňuje iba pri aktivácii masky. Táto energie sa používa na ohrev masky na správnu teplotu. Zvyšná energia slúži k udržaniu stálej teploty na určitý čas. To je možné vďaka tomu, že všetka tekutina nekryštalizuje okamžite. Molekuly, ktoré sa nepoužívajú na ohrev masky, zostávajú tekuté a kryštalizujú iba vtedy, keď sú potrebné k dosiahnutiu požadovanej teploty. Z toho tiež vyplýva, že maska, ktorá je teplá už pred aktiváciou, udrží po aktivácii teplo dlhšie. Pre dosiahnutie ideálnej teploty spotrebuje menej energie, zvyšná energia teda zaistí teplo na dlhšiu dobu. Pokiaľ máte pocit, že sa maska ochladzuje príliš rýchlo alebo ak chcete, aby bola teplejšia, môžete skúsiť masku pred použitím nahriať napr. tým, že ju podržíte minútu pod teplou vodou, alebo ju na chvíľu položíte na radiátor.

Späť na prehľad