Čo mám robiť, keď vidím v očnej maske biele kryštáliky?

Ak ste uchovávali očnú masku v kryštalizovanej (pevnej) forme dlhší čas, mohlo sa malé množstvo vody v maske odpariť. Roztok v maske je potom viac koncentrovaný a môže mať podobu „snehovej vločky“. Maska je stále funkčná, ale teplota bude mierne vyššia. Môžete sa pokúsiť vrátiť masku do pôvodného stavu o niečo dlhším vyváraním a nechať ju v hrnci vo vode vychladnúť.

Späť na prehľad