Je nevyhnutné vytiahnuť si kontaktné šošovky pred použitím očnej masky?

Áno. Očná maska nebude fungovať správne, ak si kontaktné šošovky nevyberiete. Po vytiahnutí kontaktných šošoviek a odstránení make-upu postupujte podľa pokynov uvedených v bode 3 v príbalovej informácii.

Späť na prehľad