Môžem zahriať masku v mikrovlnnej rúre?

Nie. V žiadnom prípade nezahrievajte očnú masku v mikrovlnnej rúre, nakoľko obsahuje dva kovové kotúčiky. Kovové predmety sú niekedy vytvorené takým spôsobom, že odrážajú mikrovlnné žiarenie ako konkávne zrkadlo. Takmer všetka sila mikrovlnnej rúry sa môže koncentrovať na malú plochu, čo vedie k intenzívnemu lokálnemu ohrevu alebo iskreniu. Ohrev v mikrovlnnej rúre spôsobí poškodenie masky.

Späť na prehľad